تمام مقالات با موضوع: کرامپون

  • انتخاب صحیح تجهیزات مناسب یخ و برف

    انتخاب صحیح تجهیزات مناسب یخ و برف

    پتزل برای تولید ۹ مدل کرامپون و ۱۰ مدل کلنگ و تبریخ دلیل کاملا روشنی دارد: «فراهم کردن امنیت صعود با استفاده از تجهیزات مناسبِ هر فعالیت». برای اینکه بتوانید انتخابی آگاهانه‌تری داشته باشید؛ در این مقاله سعی شده است به تفکیک رشته‌های ورزشی کوهستان؛ کرامپون، کلنگ و تبریخ مناسب آن رشته را به شما…