درباره ما

ما یه زوجیم که

  • وقتی جوابی برا یکی از سوالاتمون پیدا می‌کنیم،
  • اگه چیز جدیدی یاد بگیریم،
  • و اگه سفر جالبی بریم،

اینجا با شما به اشتراک می‌ذاریم.

پیمایش دره تامرادی

مرداد

۱۴۰۲

کارآموزی غارنوردی

دره‌پیمایی

مهر

غارپیمایی

پیمایش غار انگره مینو

شهریور

صعود قله دماوند (مسیر شمال شرقی)

غار پیمایی

مرداد

صعود قله حوض‌دال

صعود قله رُنج

تیر

پیمایش دره کلنگ‌چین

خرداد

اردیبهشت

۱۴۰۱

کارگاه آموزشی مبانی نجات فنی

دی

کارآموزی سنگ‌نوردی

آبان

پیمایش غار پردیس

مهر

پیشرفته سنگ‌نوردی

شهریور

تیر

صعود قله برف کرمو و نمک

کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان

صعود قله برم فیروز

کارآموزی صعودهای ورزشی

خرداد

کارگاه آموزشی کار با GPS

صعود قله دال‌نشین

اردیبهشت

صعود قله دراک

کارآموزی سنگ‌نوردی

کارآموزی برف و یخ

فروردین

۱۴۰۰

کارگاه آموزشی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان

اسفند

کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

بهمن

صعود قله گرم

آذر

کارآموزی کوهپیمایی

آبان

کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

مهر

صعود قله قاش مستان

صعود قله سبلان

شهریور

صعود قله دماوند (مسیر جنوبی)

مرداد

صعود قله کل قدویس

تیر

صعود قله حوض‌دال

صعود قله بل

صعود قله دراک

خرداد

صعود قله عالم‌بین

اردیبهشت

۱۳۹۹

پیمایش دره کلاه سیاه تا ده گردو

مرداد

۱۳۹۸

پیمایش غار دنگزلو

مهر

۱۳۹۶