تمام مقالات با موضوع: هزار

  • گزارش صعود قله هزار (چهارمین قله بلند ایران)

    گزارش صعود قله هزار (چهارمین قله بلند ایران)

    بعضی کوه‌ها سخت صدات میزنن. پارسال که همه رفته بودن هزار و من از صعودها جا مونده بودم، می‌گفتم: پاییز که فصل صعود هزار نیست! بهتر که نبود، بهتر که نرفتی…🙃 فکر میکردم در بهار، هزاران هزار گیاه در دامنه‌ی این کوه سبز میشن و صعودی غرق در زیبایی خواهم داشت. ولی فکر میکنم زیادی…