تمام مقالات با موضوع: شیرکوه

  • گزارش صعود قله شیرکوه

    گزارش صعود قله شیرکوه

    ساعت ۲:۳۰ نیمه شب است. صدای خش‌خش کیسه‌خوابی که قصد جمع شدن در کیسه‌اش را ندارد، مجال خواب نمی‌دهد. قرارمان ساعت ۳:۳۰ دقیقه است و برای من یکی ۱۰ دقیقه زمان جهت جمع کردن وسایل و آمده شدن کافی است، اما چند نفری یک ساعت بیشتر وقت می‌خواهند. این بخشی از هر برنامه‌ی جمعی کوهنوردی…

  • نقشه طرح «سیمرغ کوه‌های ایران»

    نقشه طرح «سیمرغ کوه‌های ایران»

    طرح «سیمرغ کوه‌های ایران» به مجموعه کوهپیمایی‌هایی گفته می‌شود که در آن به بلندترین ۳۱ قله‌ی ۳۱ استان ایران صعود می‌شود و پس از آن از طرف فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، به مجری این صعودها نشان «سیمرغ کوه‌های ایران» اعطا می‌گردد. در این نقشه می‌توانید مکان و اطلاعات این ۳۱ قله را مشاهده نمایید.