تمام مقالات با موضوع: زاگرس

  • صعود قله مورگل

    صعود قله مورگل

    برای هرکسی، داستان رفتن به یک قله، متفاوته… گاهی ممکنه بری کوهی که نه می‌شناسیش، نه براش برنامه‌ریزی داشتی و نه آرزوت بوده؛ ولی رفتی چون پیش آمده که بری. گاهی با آرزوی رفتن به بام ایران کوهنورد میشی، گاهی برای آرزوهایی بزرگتر… من اما یک روز ایستاده بر تپه‌ای، خیره به قلل دنا، با…