تمام مقالات با موضوع: ورسو

  • راهنمای انتخاب و استفاده‌ی صحیح از کارابین

    راهنمای انتخاب و استفاده‌ی صحیح از کارابین

    زمان استفاده از تجهیزات برای صعود یا حمایت، کارابین‌ها نقش یک حلقه‌ی حیاتی را در زنجیره‌ی ایمنی ایفا می‌کنند. اغلب اوقات ایمنی ورزشکار به یک کارابین خاص وابسته است. برای دوری از خطر شکستگی یا باز شدن تصادفی قفل کارابین، لازم است نحوه‌ی انتخاب و استفاده صحیح از کارابین‌ها را بدانیم.