تمام مقالات با موضوع: زیگزاگ

  • اصطلاحات و بخش‌های مختلف کوه در کوه‌نوردی

    اصطلاحات و بخش‌های مختلف کوه در کوه‌نوردی

    کوه‌نوردان هنگام تعریف کردن خاطرات یا اشاره کردن به آدرس‌های کوهستان، از زبان و اصطلاحات خاص خودشان استفاده می‌کنند. همچنین، در زمان بروز حادثه و درخواست امداد، با شناخت بخش‌های مختلف کوه می‌توانید راحت‌تر و بهتر موقعیت خود را گزارش دهید. در این مقاله با بخش‌های پایه و ابتدایی کوه آشنا خواهیم شد.